Conference

Příroda v nás: příroda a duševní zdraví

Cílem konference je seznámení odborné i široké veřejnosti s tématem přírody a duševního zdraví a příležitostí, které toto propojení skýtá.

Interdisciplinární konference je platformou, kde se příroda potkává s duševním zdravím. Zaměříme se i na změnu chování v oblasti péče o své duševní zdraví a péče o přírodu. Naším cílem je diskutovat o způsobech podpory blahobytu našeho lidského a environmentálního zdraví zaměřených na řešení.

Udržitelnost ať environmentální, tak duševní bude předmětem jednotlivých bloků:

  • Vědecká část s výzkumy - vliv přírody na psychiku člověka. Vzájemný vztah člověka a přírody.
  • Terapeutická práce v přírodě.
  • Vznikne asociace sdružující aktivity v oblasti přírody a duševního zdraví.

Témata konference

 

  • State-of-art: výzkumy o vztahu člověka a přírody a dopadech na zdraví
  • Co příroda může dát a co může vzít
  • Rozvoj spolupráce
  • Příroda a spiritualita
  • Terapeutické techniky

Stránka události    Koupit vstupenku


Opatruj.se