Professional help for adults and elderly

Talking about mental health can be a good prevention. If you feel, that you need help, the first step us to talk to someone close, friend, member of the family or a colleague. If talking to someone you know is unpleasant for you, do not be afraid to seek professional help. 

Adults and Elderly

Lists and maps of contacts

Regioanl teams of early intervention

Multidisciplinary team specialised in early intervention to help and care for people with illnesses and difficulties of psychotic character in early stage. 

Psychotherapy

  • Fokus: Nezisková organizace působící v 7 krajích, zaměřená na podporu lidí s duševním onemocněním na cestě k zotavení. 
  • Regionální Centra duševního zdraví. 
  • Česká asociace pro psychoterapii : seznam certifikovaných psychoterapeutů. 
  • Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
  • Sociální klinika: (Praha) Poskytovatel terapeutických služeb lidem, kteří si z finančních důvodů nemohou terapii dovolit. 
  • Meetina: (Praha) Organizace propojující terapeuty a klienty, která se mimo jiné snaží o boření mýtů v oblasti psychoterapie a péče o duševní zdraví.
  • Hedepy: Platforma pro online terapie. 
  • Terapio: Platforma pro online terapie.

        /více info/

Organizations and peer groups

NGOs that help people with mental health difficulties or illnesses during the time of recovery with focus on inclusion in employment.

Other specific contacts

Children and adolescent

If a child is in need of help, care or support, it is in their best interest to seek professional aid. We list below few examples of specialized in children and adolescent's mental health. 

Children and adolescents

Contacts for children:

Opatruj.se