Find help

Help in crisis

In case of need do not hesitate to contact an emergency line. Czech mental health helplines are listed below. 

For more information about psychosocial support, psychoterapy providers and specific contacts see: 

Other professional help

Mental health first aid case

Czech emergency lines

Linky důvěry pro celou populaci

Seznam linek důvěry pro celou populaci, podle krajů: zde.

Linka první psychické pomoci

Krizová linka pro dospělé. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 123
Chatové poradenství.

Linka pro rodinu a školu

Pro rodiče, příbuzné, pedagogy i děti. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 000
Chatové poradenství
Web: www.linkaztracenedite.cz
Email: info(at)ztracenedite.cz

Rodičovská linka

Pro rodiče, prarodiče, příbuzné, pedagogy a všechny, kteří mají nějakou starost o děti. 

Tel.: 606 021 021 Po-Čt (9.00 – 21.00), Pá (9.00 – 17.00)
Chatové poradenství Ne (18.00 – 22.00)
E-mialové poradenství: pomoc(at)rodicovskalinka.cz
Web: www.rodicovskalinka.cz

Linka důvěry STŘED

Pro celou populaci.
Tel.: 568 443 311 Denně (09.00 – 21.00)
Tel.: 775 223 311
Chatové poradentsví
E-mailové poradenství: linkaduvery(at)stred.info
Web: www.stred.info

Linka pomoci Spirála

Pro celou populaci. NONSTOP
Tel.: 475 603 390
E-mailové poradenství: spirala.linkapomoci(at)volny.cz

 

Linka bezpečí

Pro děti a studenty do 25 let včetně. NONSTOP. 
Tel.: 116 111
Chatové poradenství (denně 09.00 – 13.00 a 15.00 – 19.00)
E-mailové poradenství: pomoc(at)linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

Senior telefon

Pro seniory a rodiny pečující o seniory. NONSTOP.
Tel.: 800 157 157
Chatové poradenství
Email: seniortelefon(at)zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon

Linka duševní tísně

Pro celou populaci. NONSTOP.
Tel.: 476 701 444
E-mailové poradenství: ldt.most@mostknadeji.cz
Web: www.mostknadeji.cz

Linka seniorů Elpida

Pro seniory a osoby pečující o seniory.
Tel.: 800 200 007 Denně (08.00 – 20.00)
Chatové poradentsví: elinka.internetporadna.cz aktuální provozní doba chatu je upřesněna na webových stránkách organizace
E-mailové poradenství: linkasenioru(at)elpida.cz
Web: www.elpida.cz/linka-senioru

Pražská linka důvěry

Pro celou populaci.NONSTOP
Tel.: 222 580 697
Chatové poradenství: www.chat-pomoc.cz
E-mailové poradenství: linka.duvery(at)csspraha.cz
Web: www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

Modrá linka

Pro celou populaci.
Tel.: 731 197 477  Denně (9.00 – 21.00)
Tel.: 608 902 410
Skype: modralinka
Chatové poradenství: chat.modralinka.cz aktuální provozní doba chatu je upřesněna na webových stránkách organizace
E-mailové poradenství: help(at)modralinka.cz
Web:www.modralinka.cz

 

Other contacts

Adults

Bona

Když potřebujete poradit vy, vaši blízcí nebo hledáte více informací k tématu duševního zdraví.
Anonymní e-mailová poradna BONs@y: ipomoc(at)bona-ops.cz

Dělám co můžu

Psychologické online konzultace. Pomoc pro širokou veřejnost i pracovníkům v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách.
Web: www.delamcomuzu.cz

E-linka Chatové poradny

Web: https://iporadna.cz/elinka-chatova-poradna/

Sluchátko

Psychoterapeutická linka určena všem v tíživé životní situaci: možnost objednání online. ZDARMA.
Po (8.00-14.00, 16.30-19.00), Út (9.00-12.00, 15.00-20.00), St (9.00-18.00, 19.00-22.00), Čt (9.00-18.00), Pá (9.00-13.00, 15.00-19.00), So (11.00-13.00), Ne (11.00-12.00).
Tel.: 212 812 540
Web: www.terapeutickalinka.cz

Nepanikař

Telefonické i chatové poradny. Přehledná mapa pomoci psychologů, psychiatrů, dětských psychologů, krizových center, pedagogicko-psychologických poraden a dalších služeb.
Web: nepanikar.eu/mapa-pomoci/

LD CKI Bohnice

Linka krizového centra PN Bohnice nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 284 016 666

Ambulance Krizového centra
Tel.: 284 016 110

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí. NONSTOP.
Tel.: 116 006

Bílý kruh bezpečí v Praze

NONSTOP
Tel.: 257 317 110

Zelená linka strážný anděl

Pro všechny seniory a jejich blízké. NONSTOP.
Tel.: 800 603 030

 

Children and adolescents

Children and adolescent

Dětství bez násilí 

Pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Po-St (9.00-11.00; 15.00-17.00).
Tel.: 601 500 196
Chatová poradna.
Mapa služeb.

Krizovou pomoc dětem Šestka

Pomoc dětem v krizových nebo náročných situacích.
Út (8.30 - 15.30), St (8.30 - 12.30)
Tel.: 607 531 818

LD dětského krizového centra

Pro děti i dospělé, NONSTOP. 
Tel.: 777 715 215 / 241 484 149 
Rizika kyber prostoru  Tel.: 241 484 149
Chatová poradna

Linka centra LOCIKA

Pro děti ohrožené domácím násilím. Trápí tě, co se děje doma?
Po, Út, St (9.00 - 11.00; 15.00 - 17.00).
Tel.: 601 500 196 

Mapa ohroženého dítěte

Dům tří přání

Seznam krizových linek pro rodiče a dospělé.
Web: www.dumtriprani.cz

Linka Eda

Primárně pro rodiny dětí se závažnou diagnózou či postižením, mohou volat i dospělí v krizi.
Po-Pá (9.00-15.00).
Tel.: 800 40 50 60
Chatové poradenství
Email: linka(at)eda.cz

Opatruj.se