Conference

PLNÁ KAPACITA. Letní škola pro učitele základních a středních škol zaměřená na péči o duševní zdraví.

Staňte se učitelem, který opatruje sebe i své žáky!

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s externími odborníky pořádá Letní školu pro učitele základních a středních škol zaměřenou na péči o duševní zdraví.

 

Stručný přehled témat:

 • Kontext covidové doby a její spojitost s duševní pohodou. Adaptace žáků i učitelů na prezenční výuku po distančním vzdělávání.
 • Stres a jeho dopady na duševní a fyzické zdraví. Jak s ním pracovat u sebe i u dětí? Předcházení syndromu vyhoření. 
 • Psychohygiena pro učitele.
 • Prevence duševních obtíží u žáků.
 • Diagnostické nástroje učitele zaměřené na psychickou (ne)pohodu žáků ve třídě. Jak vypadají symptomy a jak na ně reagovat?
 • Vedení rozhovoru se žákem, který jeví známky psychické nepohody, i s jeho rodiči. 
 • Normalita a odlišnosti v psychickém zdraví u žáků. Způsoby práce s žáky s odlišnostmi.
 • Vrozené a naučené chování. Jaký prostor zbývá pro modifikaci?
 • Časté diagnózy u dětí a mladistvých.
 • Jak funguje odborná pomoc, jak a kde o ni požádat. Předání balíčku s užitečnými informacemi pro celou školu.
 • Reflexe a sdílení zkušeností z praxe.

Přednášející

 • PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
 • MUDR. Michal Goetz, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
 • Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.
 • Mgr. Anna Vozková

Termín

12. a 13. srpna 2021
Přesný harmonogram bude upřesněn přihlášeným.

Místo konání

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany.

Cena

500,- Kč

Cena zahrnuje

 • Dvoudenní nabitý program zajištěný expertním týmem.
 • Přednáškové prostory.
 • Catering.
 • Digitální balíček užitečných informací k volnému užití celé škole.

Cena nezahrnuje

 • Dopravu.
 • Ubytování.

Opatruj.se