Lecture

Jan Benda - Emoce a Já: Moudrost soucitu k sobě a k druhým

Existují emoce, které vznikají jako důsledek lidského sebehodnocení. Podle toho, jak se člověk dívá sám na sebe, může prožívat někdy hrdost a jindy pýchu, někdy méněcennost a jindy pokoru. To ovšem vůbec není totéž.

Přijďte do butikového kina Přítomnost na přednášku z cyklu sebepoznávacích a psychologických přednášek „Rozumíme si“, kterou pořádáme společně s portálem Psychologie.cz. Hostem večera bude psychoterapeut Jan Benda.

Během večera vysvětlí, že opravdové sebepoznání (poznání lidského „Já“) vede člověka k vymanění se z nezdravých emočních schémat a také k nalezení intimní blízkosti s druhými. Návštěvníci přednášky se také dozví pár slov o tom, jaká poselství nám emoce přinášejí.

Vstupenky  https://bit.ly/EmoceAJa_vPritomnosti


Opatruj.se