Webinar

Imunita z pohledu psychosomatiky

Tělo a duše a vztah mezi nimi. Existují zákonitosti, o kterých v běžném životě neuvažujeme. A přece nám zásadním způsobem ovlivňují život. Jsou dostupné každému z nás bez ohledu na naše vzdělání. K jejich přijetí vede ochota chápat svět i sebe samé v širších souvislostech. A právě tuto možnost nám nabízí psychosomatika. Psychosomatika jako způsob myšlení, jak zacházet se svým zdravím a jak porozumět svým nemocem. Do světa psychosomatiky nás uvede klinická psycholožka a rodinná terapeutka Michaela Fialová.

Michaela Fialová bude poutavě vyprávět o:
– tom, co je psychosomatika
– tom, jak vytvořit spojení těla s hlavou
– pěti principech zdraví a nemoci
– tom, jak na sebe navazují jednotlivé principy a jak s nimi můžeme pracovat ve svém živote
– tom, jak pracuje s klienty v psychosomatické ordinaci
– příbězích lidí využívajících psychosomatického přístupu v léčení.

JAK WEBINÁŘ FUNGUJE?
— Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon, tablet anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení.
— Do webináře se lehce připojíte prostřednictvím kódu z vaší zakoupené vstupenky.
— Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat.
— Live stream webináře se vysílá přímo ve vašem internetovém prohlížeči na platforme Tootoot. Není proto potřebné nic instalovat, ani se nikde registrovat.

Vstupenky: bit.ly/Psychosomatika_2009


Opatruj.se